Название страницы

Епідеміологічна ситуація з ВІЛ-інфекції в області

за 6 місяців 2011 року.

 

З часу виявлення першого випадку ВІЛ-інфекції у 1995 році та станом на 01.07.2011 року в області офіційно зареєстровано 3111 ВІЛ-інфікованих осіб (Україна – 191 964), у тому числі 753 хворих на СНІД (Україна – 41 508 ). Померло від СНІДу 400 осіб (Україна – 22 607).

Під диспансерним обліком на 01.07.2011 року в лікувально - профілактичних закладах області перебуває 1929 ВІЛ - інфікованих осіб (Україна – 115 275 ), з них 319 хворих на СНІД (Україна – 16 764).

За шість місяців 2011 року в області зареєстровано 230 нових випадків ВІЛ-інфекції (17,9  на 100 тис. нас.) проти 216 випадків (16,7  на 100 тис. нас.) за аналогічний період 2010 року.

Найвищі рівні захворюваності реєструються у Коростишівському (48,8 на 100 тис.нас.), Ємільчинському (25,1 на 10 тис. нас.), Баранівському (19,0 на 100 тис. нас.) районах та м. Бердичів (24,1 на 100 тис. нас.), м. Житомир (21,4 на 100 тис. нас.), м Коростень (41,1 на 10 тис. нас)

Серед вперше зареєстрованих ВІЛ-інфікованих 66,5 % склали особи молодого, репродуктивного та працездатного віку (25-49 років -  153 особи).За 6 місяців 2010 року кількість даних осіб становила 60,1 % (130 осіб).

Однією з передумов загострення епідеміологічної ситуації є рівень інфікованості молоді у віці від 15 до 24 років. Це ті випадки, коли інфікування, виявлення та реєстрація практично співпадають в часі, а зниження чи зростання їх питомої ваги у віковій структурі захворюваності говорить на користь реального зниження або зростання інфікування ВІЛ.

Якщо аналізувати 6 місяців 2010 року та 2011 року, ми маємо наступне:

2010 рік вікова група від 15 до 24 років – 37 осіб (17,1 %)

2011 рік вікова група від 15 до 24 років – 24 особи (10,4 %).

Співвідношення за статтю серед нових випадків  ВІЛ-інфекції, зареєстрованих за 6 місяців 2011 року, зберігається на рівні аналогічного періоду минулого року 55 % серед чоловіків та 45 % серед жінок.

Серед офіційно зареєстрованих в 1 півріччі 2011 року статевим шляхом інфіковано 103 особи (44,8 %),  в 2010 році 107 осіб ( 49,5 %);

 при введенні наркотичних речовин 80 осіб (19,5 %), в 2010 році – 70 осіб (32,4 %);

 вертикальним 45 дітей (19,6 %) в 2010 році – 37 (17,1 %);

 не встановлений шлях інфікування у 2 осіб (2010 – 2 особи).

За 6 місяців 2011 року зареєстровано 79 хворих на СНІД (6,1 на 100 тис. нас.) проти 69 хворих в 2010 році (5,3 на 100 тис. нас.).

Найвищі показники захворюваності на СНІД за даний період зареєстровано в Коростишівському районі (31,7 на 100 тис. нас.) та

м. Житомирі (8,5 на 100 тис. нас), м. Коростені (10,7 на 100 тис. нас.)

Співвідношення по статі серед хворих на СНІД залишається на рівні аналогічного періоду минулого року 60 % чоловіки та 40 % жінки.

Досить високим залишається відсоток встановлення діагнозу ВІЛ/СНІД одночасно, так за 6 місяців поточного року діагноз ВІЛ/СНІД вперше серед хворих на СНІД встановлено в 45,5 % (36 випадків), за 6 місяців 2010 року -  62,3 % (43 випадки).

Якщо аналізувати зареєстрованих хворих на СНІД  по віковій категорії, ми маємо наступне:

до року - 5 дітей;

від 1 до 7 років - 2 дитини;

20 – 24 роки – 2 особи;

25 – 30 років – 20 осіб;

31 – 35 років – 17 осіб;

36 – 40 років – 20 осіб;

41 – 45 років – 7 осіб;

46 – 50 років – 4 особи;

50 років і ст. – 2 особи.

Серед зареєстрованих хворих на СНІД 72,1 % (57 вип) мають клінічні прояви туберкульозу, 7,5 % (6 вип) множинні бактеріальні інфекції, 6,3 % (5 вип) опортуністичні інфекції невстановленої етіології, 2,5% (по 2 вип) повторні пневмонії, синдром виснаження, пневмоцистна пневмонія, 1,2 %

 (по 1 вип) токсоплазмоз мозку, кандидоз стравоходу, цервікальний інвазивний рак, поза легеневий криптококоз, прогресуюча множинна лейкоенцефалопатія.

Серед зареєстрованих хворих на СНІД за 6 місяців 2011 року виявлено 7 дітей, з них 4 до року, народжені ВІЛ-інфікованими матерями, профілактику вертикальної трансмісії ВІЛ отримали три дитини в пологах. Одна дитина до року, прибула з Хмельницької області. Двоє дітей 2007 та 2004 року народження.

Дитина 2007 року народження обстежена на ВІЛ по 111 коду (обстеження по епід показаннях) з неблагополучної сім'ї, мама перебуває в місцях позбавлення волі.

Дитина 2004 року народження на ВІЛ обстежена по коду 113.1 (обстеження за клінічними показниками) з неблагополучної сім'ї, неодноразово перебувала на стаціонарному лікуванні.

Станом на 01.07.2011 року двоє дітей до року померло, діагноз: СНІД, пневмоцистна пневмонія.

Серед хворих на СНІД інфіковано статевим шляхом 48,0 % (37 осіб), парантеральним 44.0 % (35 осіб), вертикальним 7,0 % (6 осіб), не встановлений 1,0 % (1 особа)

 

На протязі 6 місяців 2011 року з обліку знято 88 осіб, з них 31 особа причина смерті СНІД, 9 осіб померло від інших захворювань, 39 дітей знято в зв’язку з відсутністю антитіл в крові, 7 осіб в зв’язку  з зміною місця проживання, 2 особи інша причина (суїцид, нещасний випадок).

Серед осіб померлих від СНІДу 25 чоловіків та 6 жінок.

Вікова структура померлих від СНІДу:

До 1 року – 2 дитини

26 – 30 років – 8 осіб;

31 – 35 років – 13 осіб;

36 – 40 років – 4 особи;

41 – 45 років – 2 особи;

50 років і ст. – 2 особи.

Шлях інфікування померлих від СНІДу наступний:

інфіковано статевим шляхом – 9 осіб, парантерально наркотики – 20 осіб, вертикальний – 2 дитини.

16 осіб (51,6 %) померлих від СНІД мали туберкульоз, по 4 особи

(13,0 %) пневмоцистна пневмонія та токсоплазмоз мозку, 5 осіб (16,1 %) синдром виснаження, 2 особи (6,3 %) бактеріальні множинні інфекції.

80 % померлих від СНІДу перебували під медичним спостереження до року (діагноз було поставлено 2010 рік  - 10 осіб, 2011 рік – 15 осіб),

 7,0  % по 2 особи перебували під медичним спостереженням три та чотири роки (діагноз було виставлено 2007 та 2008 роках);

3,0 % по 1 особі  перебували під медичним спостереженням два та п’ять років відповідно (діагноз поставлено в 2009 та 2006 роках).

 

Станом на 01.07.2011 року в області 266 осіб отримують антиретровірусну терапію з них 230 дорослих та 36 дітей.

Серед осіб, які приймають антиретровірусну терапію 138 жінок  ( 52 %) та 128 (48 %) чоловіків з них 86 % мешканці міста та 14 % мешканців села.

Шлях інфікування осіб, які приймають антиретровірусну терапію наступний:

парантеральний (наркотики) – 35,0 % (94 особи);

статевий – 50,0 % (134 особи);

вертикальний – 13,4 % (36 осіб);

не встановлений – 0,3 % (1 особа);

інші не медичні втручання – 0,3 % (1 особа).

Вікова структура дорослих, які приймають антиретровірусну терапію наступна:

20 – 24 роки – 6 осіб;

25 – 30 років – 66 осіб;

31 – 35 років – 76 осіб;

36 – 40 років – 41 особа;

41 – 45 років – 21 особа;

46 – 50 років – 9 осіб;

50 років і ст. - 11 осіб.

Вікова структура дітей, які приймають антиретровірусну терапію:

до року – 6 осіб;

1 до 7 років – 20 осіб;

8 – 14 років – 10 осіб.

Хворі, які приймають антиретровірусну терапію за клінічними діагнозами  розподіляються на наступні групи:

 6 осіб (2,6 %)  мають першу клінічну стадію (Z – 21, В 23.1)

 138 осіб (60 %)  мають поширену ВІЛ – інфекцію (В 20 – В 23);

 86 осіб (37,4 %) мають СНІД, з них 62 особи (72 %) мають туберкульоз.

 

За результатами даних сероепідеміологічного моніторингу в області за 6 місяців 2011 року на ВІЛ обстежено 43463 особи, виявлено з позитивним результатом 297 осіб (6 місяців 2010 року 44157 з позитивним результатом 310 осіб).

Рівень інфікованості серед обстеженого населення області  становить  0,6 % (Україна – 1,0 %)

Найвищі рівні інфікованості в області залишаються серед споживачів ін’єкційних наркотиків 14,7 % (Україна – 11,4 %) та ув’язнених  16,1 % (Україна – 8,4 %).

Із загальної кількості обстежених 62,5 % становлять донори (код 108) та вагітні (код 109) за аналогічний період 2010 року дана категорія становила – 60,2 %.

За звітний період 2011 року серед загальної кількості обстежених вагітних з позитивним результатом виявлено 36 жінок, що становить 12,1 % від загальної кількості виявлених з позитивним результатом, за аналогічний період минулого року було – 25 вагітних (8,0 % від загальної кількості виявлених з позитивним результатом).

Результати обстеження вагітних на ВІЛ характеризують поширеність ВІЛ – інфекції серед загального населення. В області кількість ВІЛ –інфікованих вагітних постійно збільшується.

Інфікованість серед вагітних за 6 місяців 2011 року становить 0,23 % (Україна 0,28 %).

Серед загальної кількості обстежень питома вага осіб групи ризику залишається на низькому рівні.

За 6 місяців 2011 року група ризику становить 3,7 %, в 2010 році – 4,1 %.

Незадовільно проводиться робота з даного питання в Володарськ-Волинському, Олевському, Романівському районах та м. Бердичеві, де відсоток обстежених осіб групи ризику становить менше 1. (Додаток № 1)

Підводячи підсумки аналізу обстежень на ВІЛ та кількості виявлених з позитивним результатом слід зазначити, що в області тенденція до зниження інфікування ВІЛ не визначається.

Враховуючи епідеміологічну ситуацію в області необхідно відмітити:

          -   тенденції до зниження інфікованості, захворюваності та поширеності ВІЛ-інфекції в регіоні не спостерігається;

 - смертність від СНІДу дещо знизилась, але залишається досить високою для нашого регіону;

-   медична спільнота недостатньо приділяє увагу обстеженню осіб із груп ризику ( споживачі ін’єкційних наркотиків, жінки комерційного сексу, чоловіки, яку мають секс з чоловіками, засуджені)

-  так, як 80 % померлих від СНІДу перебували під медичним спостереженням менше року, напрошується висновок про те, що медичні працівники не мають настороженості до даного захворювання, некваліфіковано проводять до тестове та після тестове консультування, в результаті хворі звертаються до лікаря в кінцевій стадії хвороби – СНІД, коли допомогти хворому не має ніяких шансів;

- збільшення питомої ваги гетеро сексуального шляху інфікування та кількості жінок дітородного віку сприяло поступовому збільшенню кількості дітей народжених ВІЛ-інфікованими матерями, що в умовах концентрованої стадії епідемії ВІЛ-інфекції, потребує забезпечення тестуванням кожної вагітної жінки двічі протягом вагітності;

- антиретровірусною терапією охоплюється все більший відсоток хворих, але серед них частка споживачів ін’єкційних наркотиків, які є рушійною силою епідемії як в Україні так і в області становить лише – 10,4 %;

- серйозною та небезпечною проблемою для ВІЛ-інфікованих залишається туберкульоз, серед зареєстрованих хворих на СНІД 72,1 % мають прояви туберкульозу, померло від туберкульозу 51,6 % ВІЛ-інфікованих.

 

 

 

 

 

Головний лікар                                                     Ю.Я. Галінський

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Дяченко

Варваровська

 

 

Додаток № 1

Обстеження на ВІЛ  по результатам направлень з ЦРЛ та ЦМЛ області за 6 міс 2010  та 6 міс 2011 років

 

Райони

К-ть

обстежень

% обстеження вагітних

(код 109)

2010

Група ризику

(код 101, 102,  104,105)

 

Особи з проф. метою

Абс.число

% до обстежених

101

102

104

105

116

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

Андрушівський

959

944

28,6

32,9

64

46

6,6

4,8

-

1

-

 

16

20

48

25

506

458

Баранівський

529

589

86,2

75,3

8

9

1,5

1,5

-

-

2

1

6

8

-

-

25

34

Бердичівський

563

335

54,7

69,8

18

15

3,1

4,4

 

1

1

1

17

13

-

-

231

75

Брусилівський

159

169

87,4

81,6

7

2

4,4

1,1

-

-

2

1

4

1

1

-

-

-

Володарськ-Волин

817

560

47,4

57,8

-

2

-

0,3

-

-

-

1

-

1

-

-

374

174

Ємільчинський

453

507

69,0

61,9

4

15

0,8

2,9

-

1

1

1

3

12

-

1

103

117

Житомирський

466

506

74,6

78,8

16

11

3,4

2,1

-

-

1

-

14

11

1

 

89

53

Коростенський

478

400

56,9

58,2

15

9

3,1

2,2

-

1

3

4

12

3

-

1

132

74

Коростишівський

753

688

67,9

80,0

27

21

3,5

3,0

-

1

2

2

25

13

-

5

147

44

Лугинський

254

230

69,6

72,6

12

8

4,7

3,1

7

1

-

-

5

7

-

-

25

16

Любарський

1143

1026

24,4

28,1

42

43

3,6

4,1

1

3

3

-

26

27

12

13

755

657

Малинський

733

724

82,2

78,7

6

8

0,8

1,1

-

1

2

7

4

 

-

 

59

27

Народицький

102

102

88,2

73,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

9

Новоград-Волинський

2768

2999

58,8

48,3

45

40

1,6

1,3

4

10

24

21

17

8

-

1

472

931

Овруцький

2283

1889

24,4

34,0

97

123

4,2

6,5

5

-

14

15

78

20

-

88

1509

841

Олевський

688

813

82,8

73,3

15

5

2,1

0,6

-

-

-

-

15

5

-

-

43

135

Попільнянський

741

791

52,4

51,9

42

33

5,6

4,1

2

-

-

1

40

21

-

11

165

211

Радомишильський

737

695

52,7

56,5

88

66

11,9

9,4

3

1

6

2

55

17

24

46

210

149

Романівський

332

375

93,3

83,2

3

3

0,9

0,8

-

-

2

-

1

3

-

-

9

28

Ружинський

271

357

73,0

68,9

6

16

2,2

4,4

-

-

1

5

5

10

-

1

35

1

Червоноармійський

495

478

60,6

50,6

34

65

6,8

13,5

2

-

5

1

27

63

-

1

152

97

Черняхівський

334

569

91,9

62,3

18

28

5,3

4,9

-

-

1

6

10

13

7

9

9

171

Чуднівський

757

747

48,6

47,1

33

26

4,3

3,4

-

-

-

3

10

23

23

-

339

299

м. Бердичів

1313

1724

65,2

66,6

77

13

5,8

0,7

1

2

39

6

2

4

35

1

259

136

м. Житомир

7656

6572

51,8

64,5

585

515

7,6

7,8

-

-

7

1

208

132

370

382

2759

1389

м. Коростень

1149

1126

54,2

63,8

45

26

3,9

2,3

2

7

24

16

1

-

18

3

394

255

 

 

 

 

сайт создан компанией веб студия